Navigation Menu+

Izložbe i priznanja

Izložbe i priznanja

 

Ciklus balerina

Teško je uopće zamisliti motiv baletne plesačice, a ne dozvati pred oči slike Edgara Degasa.

Kako se balet, kao temeljni plesni pokret  u klasičnom smislu razvio u Francuskoj, tako je i Francuska kraja 19.stoljeća bila poprište revolucije i novog poimanja slikarstva kroz grupu umjetnika „impresionista“, kojima je rubno pripadao i Degas.

Ljudsko tijelo oduvijek je fascinacija umjetnicima.  Baletni plesači koriste tijelo u svoj svojoj gracilnosti, snazi, kontroli za izraz sklada pokreta, dramatike, i ekspresiju svih drugih ljudskih stanja. Slikarima su balerine kao motiv uvijek bile intrigantne u spoju ljepote tijela i lepršavosti tkanine baletnih kostima. Taj raspon od preciznosti linije do gotovo čipkastog tkanja materije bio je izazov, a i vrlo zahvalan poticaj slikarstvu. Tako se javio i za vrijeme impresionizma kada dolazi do slikarske dekonstrukcije i novog pristupa likovnosti, ne toliko više vezane za temu, već više na likovni jezik koji progovara čisto i autonomno.

Kao svojevrsni iskorak u dosadašnjem slikarskom radu pojavile su se i balerine na slikama Roberta Garafolića. I taj iskorak ne odnosi se samo na motiv kojim se do sada nije bavio, već više iskorak u slikarskom smislu. Uz sve „nespretnosti“ i upornosti likovnog entuzijasta, skupio je dovoljno odvažnosti maknuti se od tematika i načina u kojima se do sada osjećao sigurno. A to je ono bitno što je preduvjet stalnog istraživačkog duha, neophodnog za bilo koga tko želi koračati područjima umjetničkog izražavanja.

Ponegdje se ta sloboda pokazuje u slikarskim momentima prikaza samog motiva balerine, ponegdje u zanimljivim likovnim „crticama“ koje nastaju rubno na slici, gotovo kao bitniji i zanimljiviji dio slike od centralnog motiva.

Novi motiv otvorio je nova likovna vrata. Nastavak koračanja obećava nove kreacije, sa obavezom da se ne zaborave momenti čistog  likovnog govora koji su se dogodili (negdje više, negdje manje) u pojavi balerina.

Mr.Ivan Mesek